preloader
Ďakujeme!

Hackathon SNG bol prvým z podujatí, kde sa stretli programátori, grafickí dizajnéri, zvukoví majstri a ďalší kreatívci, aby počas 24 hodín navrhli a vytvorili projekt s využitím našich dát.

SNG uchováva a vystavuje výtvarné umenie nielen v jeho materiálnej, ale aj digitálnej podobe. Naše digitálne zbierky postupne otvárame verejnosti a chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí ich budú tvorivo využívať, alebo nám pomôžu pri vývoji digitálnych služieb.


Zapojené projekty

Viac informácií o účastníkoch a zapojených projektoch nájdete na www.hackathon.io/hackathon-sng

topic
Nájdi môjho tvorcu!

Nástroj na pridávanie diel SNG do Wikipédie
github | viac informácií →

topic
SNG.ING

Interactive application working with MetaData
viac informácií →

topic
nestex WiFiTour

WiFi hotspot s audio sprievodcom
viac informácií →

topic
Beacon SNG (víťazný projekt)

Bring exhibition to life with use of iBeacons
github | viac informácií →

topic
Geometric Toy - Fulla (víťazný projekt)

Promote slovak art via online interactive toy
github | viac informácií →

topic
SNGram (víťazný projekt)

Let's see the connections between slovak painters by analysing
viac informácií →

topic
Virtual gallery

Immersive artworks viewer in virtual space
github | viac informácií →

topic
Art Rift

Setup your own collections of arts in virtual space for Oculus
viac informácií →

Nesúťažné projekty
topic
Artmix

Aproximates two images using histograms
viac informácií →Témy

Konkrétne projekty sú na vás. My ako SNG poskytneme dáta, podklady a nápady + zdrojové kódy nami realizovaných aplikácií. Navrhované okruhy:

Program
Piatok
17.00

(40 min)

otvorenie Hackathonu (Alexandra Kusá)

organizačné pokyny (Michal Čudrnák a Igor Rjabinin)
predstavenie projektu Europeana Food and Drink

17.40

(40 min)

komentovaná prehliadka Nestálej expozície SNG

s kurátorkou Katarínou Chmelinovou (1. poschodie Esterházyho paláca)

18.20

 

prezentácia projektu Soft Revolvers

Myriam Bleau (v spolupráci s festivalom NEXT)

v priebehu večera

laser show Kvant

Sobota
17.00

prezentácia a hodnotenie projektov
vyhlásenie výsledkov

18.30

Kolektiv

live coding audio/video performance (v spolupráci s festivalom NEXT)

ceny pre 3 najlepšie projekty
Porota

Výsledné projekty hodnotila päťčlenná porota v zložení:

speaker
Ján Šicko

grafický dizajnér

aktívny v oblasti nových médií, vedúci Medialabu

speaker
Ján Suchal

programátor

stojí za projektami ako foaf.sk, otvorenezmluvy.sk a govdata.sk

speaker
Pavlína Morháčová

grafická dizajnérka SNG

autorka projektu mpba.sk

speaker
Jozef Hvorecký

vysokoškolský pedagóg

špecializujúci sa na e-learning, na používanie výpočtovej techniky vo vzdelávaní

speaker
Alexandra Kusá

generála riaditeľka SNG

historička umenia, kurátorka

Praktické informácie
  • Zdrojové kódy a dáta sú k dispozícii na github.com/SlovakNationalGallery
  • Svoje projekty budete môcť priebežne konzultovať s tímom lab.SNG
  • Počas trvania Hackathonu bude zabezpečené občerstvenie a nápoje (piatok 21:00 večera, sobota od 7:00 raňajky, 13.00 obed)
  • V Berlinke bude možné z piatka na sobotu aj prenocovať, potrebujete spacák a karimatku
  • Akékoľvek otázky môžete adresovať priamo na lab@sng.sk
Sponzori
logo
logo
logo
logo
Sprievodný program v parterstve s festivalom NEXT